Un altro tipo di analfabetismo :)

Vi lascio due frasi a me piaciute tanto da rachiuderle in una bella fotografia. 🙂 

“Dobbiamo augurarci tutti – e noi adulti per primi – di essere analfabeti.
Quell’analfabetismo che non ci fa mai sentire arrivati, chiusi in illusorie certezze, ma disponibili allo stupore da cui nasce prepotente il bisogno di capire.” (Ciotti, 2011)

Lo stupore può essere considerato il motore dell’intelligenza.

Vă las două fraze care mi-au plăcut atât de mult încât le-am închis într-o frumoasă fotografie. 🙂

“Trebuie să ne dorim – noi adulții în primul rând – să fim analfabeți.
Acel analfabetism care ne face să nu ne simțim niciodată împliniți, închiși în certitudini iluzorii, însă disponibili la acea uimire din care naște cu aroganță necesitatea de a înțelege.” (Ciotti, 2011)

Uimirea poate fi considerată motorul inteligenței.

Essere o apparire?

Creiamo un mondo basato sull’apparenza,
sulla bellezza socialmente costruita,
un mondo finto, superficiale
invece di mettere le basi sulla bellezza interiore
e valorizzare le differenze individuali
per costruire un mondo sano, vivo, fiorente.

Creem o lume bazată pe aparențe și
pe frumusețe construită social,
o lume falsă, superficială,
în loc de a valoriza diferențele individuale
și a pune bazele pe frumusețea interioară,
pentru a construi o lume sănătoasă, vie, înfloritoare.

Foto modificata
Fotografo: http://www.dorinmihai.com

Ricchezza umana

La ricchezza umana è ciò che ci rende dei veri vincitori.

***

Bogăția umană este ceea ce ne face cu adevărat învingători.

Foto modificata
Fotografo: https://www.facebook.com/mihai.dorinvaleriu

Emozioni che mi rafforzano

Ho l’animo colmo d’emozioni.
Miscelate tra di loro…
Amo alla follia, sorrido, rido, mi sento
appagata, stupita, sorpresa, grata…
poi inizio aver paura e piango, piango per gioia e rabbia.
Sto lottando con me stessa…
ma… abbandonerò questo ring e resterò ad osservare, dopodiché prenderò le decisioni giuste.
Sono una signorina, mi devo contenere! 🙂

Am inima plină de emoții.
Se amestecă unele cu altele…
Iubesc la nebunie, zâmbesc, râd, mă simt
mulțumită, uimită, surprinsă, recunoscătoare…
Apoi începe să-mi fie teamă și plâng, plâng de bucurie și furie.
Mă lupt cu mine…
dar… voi părăsi acest ring și voi rămâne să observ, urmând să iau deciziile corecte.
Sunt o domnișoară, trebuie să mă controlez! 🙂

Vulnerabilità

Il nostro bisogno di affetto
ci rende vulnerabili.

***

Nevoia noastră de iubire
ne face vulnerabili.

Credi in te!

Voglio soltanto ricordarvi una cosa:
Valiamo ciò che pensiamo di valere,
non ciò che gli altri ci inducono a credere.
Alimentate sempre la vostra autostima
e comportatevi in un bel modo!

Ognuno di noi è speciale e vale tantissimo.
Un caldo abbraccio!

~~~

Vreau doar să vă amintesc un lucru:
Suntem valoroși în functie de cât credem că valorăm,
nu cât ne fac ceilalți să credem.
Alimentați-vă întotdeauna autostima
si comportați-vă în mod frumos!

Fiecare dintre noi este special și prețios.
O caldă îmbrățișare!

Foto da Pinterest

Ama! 

Ehi, fermati un attimo!
Fai un bel respiro e comincia ad amare…
incondizionatamente.
Ama per il piacere di farlo!
Mettiti alla prova.
Una volta superata, non vorrai più smettere…

***

Hei, oprește-te un pic!
Respiră profund și începe să iubești…
în mod necondiționat.
Iubește de plăcerea de a iubi!
Pune-te la încercare.
Odată ce o vei depăși,
nu vei mai vrea să te oprești…

Lottate! – Luptați!

Infrangi il duro guscio del “io non posso”
e vola libero nell’aria del “io posso”

Capita a tutti di sentirsi bloccati, tristi, angosciati… momenti in cui pensi che non ne uscirai più fuori. Non affondate nella sensazione di lamentela e soffocamento, nella tristezza, rabbia, angoscia! Esse condizioneranno la vostra vita, la negatività e il pessimismo si impossesseranno del vostro punto di vista.
Lottate! Amatevi! Fate un grande sforzo di ottimismo! Sforzatevi di vedere il lato buono delle cose, superando un passo alla volta ogni ostacolo.
La negatività si elimina con la positività. C’è sempre qualcosa di buono nelle nostre vite, basta cambiare il nostro modo di guardare per renderci conto. La nostra mente è un potentissimo strumento che può cambiare l’inferno che c’è in noi in paradiso.
Sognate, datevi dei obiettivi da raggiungere. Essere profondamente motivati, ci aiuta a cambiare il nostro percorso di vita.
Non limitatevi in nessun modo!
Siamo noi stessi che decidiamo qual è il momento giusto o sbagliato per realizzare qualsiasi cosa, siamo noi che decidiamo  in quale modo sentirci.
Lottate e cominciate a sorridere!
Un caldo abbraccio, guerrieri!
Giorgiana.

                                    ***

Rupe coaja tare a lui “nu pot”
și zboară liber în atmosfera lui “eu pot”

Se întâmplă fiecăruia dintre noi să se simtă blocat, trist, suferent… momente în care crezi că nu vei mai ieși la suprafață. Nu vă scufundați în sentimentul de plângere și sufocare, în tristețe, mânie, durere! Acestea vă vor condiționa viața, negativitatea și pesimismul vor intra în posesia punctului vostro de vedere.
Luptați! Iubiți-vă! Faceți un mare efort de optimism! Străduiți-vă a vedea partea bună a lucrurilor, depășind pas cu pas fiecare obstacol.
Negativitatea se elimină cu pozitivitatea. Există întotdeauna ceva bun în viața noastră și este de ajuns să schimbăm modul de a privi, pentru a realiza acest lucru. Mintea noastră este un instrument puternic care poate schimba iadul care este în noi în rai.
Visați, dați-vă obiective de atins. A fi profund motivați, ne ajută să schimbăm percursul propriilor vieți. Nu vă limitați în nici un fel!
Noi decidem care este momentul potrivit sau nepotrivit pentru a realiza orice, noi decidem în ce fel vrem să ne simțim.
Luptați și începeți să zâmbiti!
O caldă îmbrățișarea, războinicilor!
Giorgiana

Foto:https://www.facebook.com/Yogananda.Kriya.Yoga

Voglia di libertà – Chef de libertate

“Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare
sulla libertà della mia mente.” (Virginia Woolf)

“Nu există nici o poartă, nici o blocare, nici un șurub pe care le puteți seta
pe libertatea minții mele.” (Virginia Woolf)

Foto da Pinterest

Consapevolezza

image

Non sono ancora all’altezza dei miei sogni,
eppure essi reclamano la loro libertà …

***

Conștientizare

Încă nu sunt la înălțimea visurilor mele,
Și totuși, ele-și pretind libertatea …

Foto:www.dorinmihai.com